Старитират курсовете за Брокер на финансови инструменти и Инвестиционен консултант

Остава още един ден до крайния срок за записване, за курсовете за Брокер на финансови инструменти и Инвестиционен консултант организирани от БАУД (Българската асоциация на управляващите дружества) и БАЛИП (Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници). За първи път се организира хибридна форма на обучение с възможност за частично дистанционно и частично присъствено, като ще стартира на 16 март 2024 г., събота и ще приключи на 28 април 2024 г., неделя.