Виж парите в действие

БГ | EN

Запознай се с всяка стъпка от процеса

Искаш да увеличиш спестяванията си, вместо да ги държиш в буркан или депозирани в банка, с ниска доходност, докато инфлацията изяжда стойността им?

Но не знаеш какво да предприемеш и какви са възможностите?

Управляващите дружества предоставят възможност за инвестиции във взаимни фондове с различно ниво на риск, които се регулират от Комисията за финансов надзор.

Взаимните фондове са колективни инвестиционни схеми, обединяващи парични средства от неограничен брой инвеститори. Набраният капитал се инвестира в портфейл от финансови инструменти. Те са различни за избрания от теб фонд според неговия рисков профил и очакван инвестиционен хоризонт. Взаимните фондове се наричат още договорни фондове.

Какво е важно да знаеш преди да започнеш да инвестираш?

Подборът на договорен фонд или спестовен план към него зависи от това колко риск можеш да поемеш за  инвестицията си и какъв е инвестиционният ти хоризонт. Инвестиционният хоризонт е времето, за което можеш да държиш парите си инвестирани, например – 2, 3, 5 или 10 години. Договорните фондове са подходящи за индивидуални инвеститори – физически лица, тъй като няма нужда да следят цени на дялове или други инструменти. Фондът се управлява от професионален фонд мениджър, който помага за това парите ти да продължават да нарастват.

Как правилно да инвестираш личните си финанси и да избереш най-подходящия за теб договорен фонд?

Най-важното е да си отговориш на въпросите – какви са моите инвестиционни цели, какво е нивото на риск, което мога да нося, колко време средствата ми могат да останат инвестирани. След това избери лицензирано Управляващо дружество или сертифициран инвестиционен консултант, които ще ти помогнат да се спреш на най-подходящия договорен фонд. Не забравяй, че винаги има риск, когато инвестираш – в сайта на управляващото дружество можеш да откриеш ключовата информация за инвеститорите за избрания от теб фонд или проспекта му. Обикновено е достатъчно само да се обадиш или да отидеш в управляващото дружество за консултация…

Можеш да изтеглиш инвестицията си по всяко време, пускайки поръчка за обратно изкупуване, като получаваш парите си в рамките на няколко работни дни, а твоята реализирана печалба не се облага с данък.

Виж парите в действие!

БАУД – нови хоризонти за личните финанси