Виж парите в действие

БГ | EN

Какво е рисков профил?

Чрез инвестиция във взаимен фонд получаваш достъп до финансовите пазари дори с минимална сума пари. Една от най-важните характеристики на взаимните фондове е рисковият профил. Можеш да избираш между консервативни, високодоходни и балансирани фондове.

Консервативните взаимни фондове представляват портфейли от финансови инструменти, които са подходящи за тези, които търсят сигурност и плавно нарастване на вложените средства. Високодоходните са предпочитани от клиентите с готовност да поемат висок риск, а за тези, които търсят умереност за своя инвестиционен избор, са създадени балансираните взаимни фондове.

Можеш да смениш рисковия профил на инвестицията си чрез преминаване в друг фонд.

Взаимните фондове дават възможност за инвестиране на малки суми, което ги прави достъпни за всички хора.

Запознай се с всяка стъпка от процеса

Очаквайте видеото скоро

Искаш да увеличиш спестяванията си, вместо да ги държиш в буркан или депозирани в банка, с ниска доходност, докато инфлацията изяжда стойността им?

Но не знаеш какво да предприемеш и какви са възможностите?

Управляващите дружества предоставят възможност за инвестиции във взаимни фондове с различно ниво на риск, които се регулират от Комисията за финансов надзор.

Взаимните фондове са колективни инвестиционни схеми, обединяващи парични средства от неограничен брой инвеститори. Набраният капитал се инвестира в портфейл от финансови инструменти. Те са различни за избрания от теб фонд според неговия рисков профил и очакван инвестиционен хоризонт. Взаимните фондове се наричат още договорни фондове.

Какво е важно да знаеш преди да започнеш да инвестираш?

Изборът на договорен фонд зависи от това колко риск можеш да поемеш за  инвестицията си и какъв е инвестиционният ти хоризонт. Инвестиционният хоризонт е времето, за което можеш да държиш парите си инвестирани, например – 2, 3, 5 или 10 години. Договорните фондове са подходящи за индивидуални инвеститори – физически лица, тъй като няма нужда да следят цени на дялове или други инструменти. Фондът се управлява от професионален фонд мениджър, който помага за това парите ти да продължават да нарастват.

Как правилно да инвестираш личните си финанси и да избереш най-подходящия за теб договорен фонд?

Най-важното е да си отговориш на въпросите – какви са моите инвестиционни цели, какво е нивото на риск, което мога да нося, колко време средствата ми могат да останат инвестирани. След това избери лицензирано Управляващо дружество или сертифициран инвестиционен консултант, които ще ти помогнат да се спреш на най-подходящия договорен фонд. Не забравяй, че винаги има риск, когато инвестираш – в сайта на управляващото дружество можеш да откриеш ключовата информация за инвеститорите за избрания от теб фонд или проспекта му. Обикновено е достатъчно само да се обадиш или да отидеш в управляващото дружество за консултация…

Можеш да изтеглиш инвестицията си по всяко време, пускайки поръчка за обратно изкупуване, като получаваш парите си в рамките на няколко работни дни, а твоята реализирана печалба не се облага с данък.

Какво е инвестиционен план?

Очаквайте видеото скоро

Питал ли си се дали парите ти биха могли да работят за теб?

Инфлацията се повишава с неусетни темпове, а като добавим и ниските лихви по депозитите, става ясно, че парите ни се обезценяват всяка минута.

Има ли решение?

Чувал ли си за инвестиционен план? Това е много лесен начин да започнеш да инвестираш във взаимни фондове като отделяш малка сума всеки месец. Дори да нямаш знания по темата – инвестиционни експерти ще се грижат за твоята инвестиция и нужди.
Колкото по-рано създадеш своя инвестиционен план към взаимен фонд, толкова по-голям шанс имаш да спестиш повече – дори с малки суми. Доходността от инвестицията се гради постепенно. Тя се реинвестира и това довежда до ефекта на снежната топка – трупа се постепенно и става все по-голяма.

Какво е взаимен фонд?

Взаимните фондове са колективни инвестиционни схеми, които събират и обединяват средства от неограничен брой вложители.

Набраният капитал се инвестира в портфейл от финансови инструменти от професионален инвестиционен мениджър.

Неговата работа е да инвестира активите на фонда така, че парите  ти да продължат да нарастват.

По всяко време имаш право да предложиш притежаваните от теб дялове за обратно изкупуване, като получаваш парите си в рамките на няколко работни дни.

Реализираната печалба не се облага с данък.

Взаимните фондове са алтернатива на депозитите с дългосрочен характер, която не губи „натрупаната лихва” и не те санкционира при предсрочно изтегляне на средствата.

Взаимните фондове се наричат още договорни фондове.

Виж парите в действие!

БАУД – нови хоризонти за личните финанси

Какво е инвестиционен хоризонт?

Всеки договорен фонд има определен инвестиционен хоризонт, това е оптималното време, в което се препоръчва да държиш инвестицията си във фонда, за да получиш най-добра възвръщаемост.

Колкото по-дълъг хоризонт имаш, толкова по-висок риск можеш да поемеш.

Ако имаш по-кратък хоризонт и не желаеш да носиш висок риск, подбери консервативен или балансиран фонд.

Когато пазарите падат или има пазарна корекция – дяловете на фонда падат и инвестицията ти понижава стойността си.

Докато не направиш обратно изкупуване, обаче – не си загубил нищо.

Историята показва, че дори след периоди на големи кризи, пазарите са се възстановявали.

Обърни се към лицензирано Управляващо дружество, което да ти помогне да вземеш най-правилното инвестиционно решение за теб и парите ти.

Виж парите в действие!

БАУД – нови хоризонти за личните финанси