Членове

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Бул. „Христофор Колумб“ №43, ет.5
София
тел.: (+359 2) 4621166
www.activabg.com


ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАД

(бивше АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД)
ул. Алабин №36, ет.4,
София
тел./факс: 0884363871
e-mail: office@impact-capitalbg.com
impact-capitalbg.com


АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ул.“Средна гора“49, ет 6, оф. 8,
София
тел.: (02) 80 138 44, 80 138 41
Факс: (02) 80 138 60
e-mail: office@astraam.bg
www.astraam.bg


ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД

бул. „Владислав Варничек“ 186, ет.3 офис 4.035, Mall Varna
Варна 9000
тел.: (052) 631 000
факс: (052) 699 145
www.varchev.com


ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ул.Тинтява 13Б, ет.2
София 1113
тел.: (02) 935 06 31, 935 06 33
факс: (02) 935 06 17
www.dvam.bg


ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

ул. “Алабин“ № 36, ет.3,
София 1301,
тел.: (02) 930 1013,
факс: (02) 930 1031
email: office@dskam.bg
www.dskam.bg


ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ул. „Г.С. Раковски“ 96А,
София
тел.: (02) 980 18 81;
факс: (02) 980 74 72
e-mail: office@expat.bg
www.expat.bg


ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

ул. „Лъчезар Станчев“ 5, (до КАТ)
Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12-13, София 1756
тел.: (02) 810 00 00,
810 00 70, 810 00 60
факс: (02) 81 000 99
www.elana.net


ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

бул.“Христофор Колумб“ № 43, ет.5
София 1592
тел.: (02) 9021 944
email: office@efam.bg
www.efam.bg


ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД

бул. “Тодор Александров” № 73, ет. 1
София 1303
тел.: (02) 980 48 25
www.z-capital.bg


ИНВЕСТ ФОНД МЕДЖМЪНТ АД

ул. „Добруджа“ № 6,
София 1000
тел.: (02) 921 05 32
факс: (02) 921 05 21
e-mail: office@ifm.bg
www.ifm.bg


КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ул. „Три уши“ № 8, ет. 6
София 1301
тел.: (02) 40 30 200
www.capman.bg


КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ул. „Златовръх“ № 1
София 1164
тел.: (02) 4008 300
факс: (02) 4008 426
e-mail: investing@karoll.bg
www.karollcapital.bg


КОМПАС ИНВЕСТ АД

ул. Алабин №36, ет. 4
София 1000
тел.: (02) 42 19 518
тел.: (02) 42 19 517
email: office@compass-invest.eu
www.compass-invest.eu


КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

бул. “Тодор Александров“ № 117
София 1303
тел.: (02) 816 43 45
email: office@concord-am.bg
www.concord-am.bg


КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ

бул. „Витоша“ 89Б
София 1463
тел.: (02) 811 3767, 811 3762
www.ubbam.bg


ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ул. „Врабча“ № 10,
София 1000
тел.: (02) 935 65 22
Факс: (02) 935 66 15
e-mail: mbam@municipalbank.bg
www.municipalbank.bg


АМУНДИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

ул. „Аксаков“ 8
София
тел. (02) 923 3803
www.amundi.bg


ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ул. „Енос“ № 2, ет. 4 и 5
София 1408
тел. (02) 460 64 00
факс:(02) 460 64 01
www.ffbh.bg


РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ул.“А.С.Пушкин“ 24
Варна
тел.: (052) 653 830
www.rfasset.eu


СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

бул. „България“ № 58, Бл.С ет.7, офис 24
София 1680
тел.: (02) 810 26 51
е-mail: info@selectam.bg
www.selectam.bg


СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

ул. “Екзарх Йосиф” 31
София 1000
тел.: (02) 815 40 00
факс: (02) 815 40 10
www.skyfunds.bg


СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНДЖМЪНТ АД

Ул. Мальовица № 2, ет. 1
София 1000
тел.: (02) +3592 / 494 22 66
+3592/ 494 22 61
www.smartfund.bg


СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

бул. „Тодор Александров“ № 117
София 1303
тел.: (02) 816 43 70
www.strategia-asset.com


ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

бул. „Тодор Александров“ № 117
София 1303
тел.: (02) 903 56 40
www.texim-am.bg


ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ул. „Аксаков“ 28
София
тел.: (02) 494 90 84
e-mail: trend@trend-am.com
www.trend-am.com


ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

бул. „Цариградско шосе” 87,
София 1113
тел.: (02) 923 47 12
email: оffice@ccbam.bg
www.ccbam.bg


ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ул.Колю Фичето 7-а, ет.1
Пловдив 4000
тел.: (032)625 401
email: office@ugmarket.com
www.ugmarket.com