Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) беше избрана на заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) за Председател на УС на НККУ.

На 25 януари тази година Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), представлявана от Председателя на Управителния съвет (УС) на БАУД, д-р Наталия Петрова, изпълнителен директор на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, беше избрана на заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) за Председател на УС на НККУ. На заседанието беше разгледан и проект за … още

Новият председател на БАУД беше избран за член на Съвета на директорите на EFAMA

На 24 януари т.г. д-р Наталия Петрова, изпълнителен директор на управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и Председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), беше избрана за член на Съвета на директорите на EFAMA – Европейската асоциация на управляващите дружества (European Fund and Asset Management Association). Българската асоциация на управляващите … още

Награждаване на най-добрите директори за връзкa с инвеститорите на публични компании за 2023 година

В Гранд Хотел София се проведе церемонията за награждаване на най-добрите директори за връзкa с инвеститорите на публични компании в България за 2023 година. Събитието отбеляза професионализма и постиженията на отличените. Председателят на БАУД, Наталия Петрова, връчи  наградата в сегмент „Премиум“ за категорията „Стратегическо развитие, управление и риск“. Поздравяваме всички наградени за техния значителен принос … още

БАУД вече е член на Националната комисия за корпоративно управление

На свое заседание днес, 11 октомври 2023 г., членовете на Националната комисия за корпоративно управление (НККУ) единодушно избраха Българската асоциация на управляващите дружества за свой член. Членството на БАУД в НККУ е в изпълнение на решението на Общото събрание на БАУД от 30 юни 2022 г., на което бе гласувано Асоциацията да стане член на … още

Извънредно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества

На 19.09.2023 г., вторник, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, ще се проведе извънредно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал. … още

Редовно годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества

На 22.06.2023 г., четвъртък, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, … още

БАУД обявява сертифициращ курс

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организира специализирано и сертифициращо обучение за лица по чл. 65, ал.1 от наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, в съответствие с разпоредбата на чл. 70 от наредба №38. Курсът ще се проведе онлайн на 11, 12 и 14 октомври от 13 до 19 ч., като в … още

Редовно годишно Общо събрание на БАУД

На 30.06.2022 г., четвъртък, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, ал. 1 от Устава на БАУД и съгласно решение на УС, взето на заседание от 14.06.2022 г.,

още

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Курсовете се организират за тринадесета поредна година Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. март 2022 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на … още

БАУД и БАЛИП с висок принос в изграждането на високо квалифицирани специалисти

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) съвместно с Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират за дванадесета поредна година курсове за подготовка на кандидати, които се явяват на изпити пред Комисията за финансов надзор (КФН) за правоспособността за брокери и инвестиционни консултанти. Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много … още