28

Управляващи Дружества

146

Фондове

3262.4

млрд. лв.
Нетни активи под управление
към 31.03.2024

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. Основна задача на БАУД е популяризирането на дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейната цел е утвърждаването на високия професионализъм и етика в бранша, така че доверието във фондовата индустрия да остане на високо ниво. Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е член на  Европейската асоциация  на управляващите дружества (ЕФАМА), която представлява европейския бизнес по инвестиционен мениджмънт.

Съобщение за дневния ред на ОС на БАУД 16.04.2024

На 16.04.2024 г., вторник, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, офис на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества на основание чл. 24, … още

Старитират курсовете за Брокер на финансови инструменти и Инвестиционен консултант

Остава още един ден до крайния срок за записване, за курсовете за Брокер на финансови инструменти и Инвестиционен консултант организирани от БАУД (Българската асоциация на управляващите дружества) и БАЛИП (Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници). За първи път се организира хибридна форма на обучение с възможност за частично дистанционно и частично присъствено, като ще стартира … още