28

Управляващи Дружества

146

Фондове

2.483

млрд. лв.
Нетни активи под управление
към .2022 г.

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. Основна задача на БАУД е популяризирането на дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейната цел е утвърждаването на високия професионализъм и етика в бранша, така че доверието във фондовата индустрия да остане на високо ниво. Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) е член на  Европейската асоциация  на управляващите дружества (ЕФАМА), която представлява европейския бизнес по инвестиционен мениджмънт.

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) беше избрана на заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) за Председател на УС на НККУ.

На 25 януари тази година Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), представлявана от Председателя на Управителния съвет (УС) на БАУД, д-р Наталия Петрова, изпълнителен директор на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, беше избрана на заседание на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) за Председател на УС на НККУ. На заседанието беше разгледан и проект за … още

Новият председател на БАУД беше избран за член на Съвета на директорите на EFAMA

На 24 януари т.г. д-р Наталия Петрова, изпълнителен директор на управляващо дружество (УД) „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и Председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), беше избрана за член на Съвета на директорите на EFAMA – Европейската асоциация на управляващите дружества (European Fund and Asset Management Association). Българската асоциация на управляващите … още