Как да управляваме рисковете, свързани с инвестициите?

За да не поемаме по-големи рискове в управлението на парите си е по-добре да не влагаме средства само в един актив (акция, облигация или друго). Диверсификацията е инвестиционна стратегия, използвана от договорните фондове, за намаляване на риска посредством инвестирането в различни категории инвестиционни инструменти: акции, облигации, валута и т.н., включително в ценни книжа от една категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави. По този начин дори и инвеститорите с по-малък размер на средствата, които влагат във фонд, получават голямо разнообразие от активи (диверсификация), от които ще зависи техния резултат.