Курсове

Курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) съвместно с Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор (КФН) за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече дванадесет поредни години.

Специфика на курсовете

Обучението стартира на 26 март 2022 г. под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.

Цените на обучението са в размер на 825 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 700 лв. за курсовете за брокери (66 учебни часа).

Обучението ще започне на 26 март 2022 г. и приключва на 15 май 2022 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 21 май 2022 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Курс 2022 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 700 лв., а за брокери – 580 лв.

Предвидена е отстъпка и за бивши курсисти на БАЛИП и БАУД от предходни курсове на двете асоциации, като таксата за курса за инвестиционни консултанти ще бъде 275 лв., а за брокери – 230 лв.

Ако участник желае да посещава и двата курса, то заплаща пълната такса за курса за инвестиционни консултанти плюс 30% от пълната такса за курса за брокери.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:

1. За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

2. За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси:
jichev@balip.com
jichev@baud.bg

а) Сметка на БАЛИП

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

б) Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Заплащането на таксите става само по банков път, в срок до 24 март 2022. В случай, че не бъде набрано минималното количество курсисти, таксите на платилите за курса кандидати ще бъдат възстановени по банковите им сметки в срок до 5 работни дни, считано от 28 март 2022.

Традиция на БАУД и БАЛИП

БАУД и БАЛИП провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти всяка година, считано от лятото на 2010 г.  Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.