Курсове

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

Обучението стартира на 16 март 2024 г. под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации.

Цените на обучението са в размер на 930 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 800 лв. за курсовете за брокери (66 учебни часа).

Обучението ще започне на 16 март 2024 г. и приключва на 28 април 2024 г.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 11 май 2023 г., като таксите ще бъдат 190 лв. за инвестиционни консултанти и 140 лв. – за брокери.

Курс 2024 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати  отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 800 лв., а за брокери – 680 лв.

Предвидена е отстъпка и за бивши курсисти на БАЛИП и БАУД от предходни курсове на двете асоциации, като таксата за курса за инвестиционни консултанти ще бъде 300 лв., а за брокери – 250 лв.


Записването ще става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:

1. За курса за брокери плащането ще се превежда само по сметката на БАЛИП:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG23UNCR76301009502300

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

2. За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси:

          jichev@balip.com

          jichev@baud.bg

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG23UNCR76301009502300

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

б) Сметка на БАУД

IBAN : BG89UBBS80021053804910

BIC : UBBSBGSF

БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Заплащането на таксите става само по банков път, в срок до 14 март 2024. В случай, че не бъде набрано минималното количество курсисти, таксите на платилите за курса кандидати ще бъдат възстановени по банковите им сметки в срок до 5 работни дни, считано от 14 март 2024.

Традиция на БАУД и БАЛИП

БАУД и БАЛИП провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти всяка година, считано от лятото на 2010 г.  Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.