Председател, УС, комитети

Председател на Управителния съвет: Наталия Петрова
УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Главен секретар: Евгений Жишев

Управителен съвет:

 • „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД
 • „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД
 • „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
 • „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД
 • „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
 • „Компас Инвест“ АД
 • Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ
 • „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
 • „Капман Асет Мениджмънт“ АД
 • „Елана Фонд Мениджмънт“ АД
 • „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД
 • „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД
 • „ДСК Управление на Активи“ АД

Комитети:

 • Комитет по инвестиции – председател Димитър Тончев, УД „ДСК Управление на активи“ АД;
 • Правен комитет – председател Георги Малинов, УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД;
 • Комитет по финанси и счетоводство – председател Катина Пейчева, „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“;
 • Комитет по маркетинг и реклама – председател Аделина Димитрова, УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД;
 • Комитет по международно сътрудничество – председател Даниел Ганев, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.

Участие на БАУД в Постоянните комитети на EFAMA:

 • Комитет за дистрибуция и оповестяване на клиентите – Катина Пейчева
 • Комитет по икономика и изследвания – Даниел Ганев
 • Комитет за регулиране на фондовете, защита на активите и доставчици на услуги – Никола Янков
 • Комитет за регулиране и услуги на управляващите дружества – Георги Малинов
 • Комитет за управление, интегритет на пазара и ESG – Николай Механджийски
 • Платформа за обучение на инвеститорите – Наталия Петрова