Председател, УС, комитети

Председател на УС: Петко Кръстев – ДСК Управление на активи

Главен секретар: Евгений Жишев

Управителен съвет:
1. „АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
2. „ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ“ АД;
3. „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
4. „ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
5. „ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ“ АД;
6. „КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
7. „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД;
8. „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД;
9. „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
10. „ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД;
11. „ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД;
12. „СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ“ АД;
13. „ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД.

Комитети:
Комитет по инвестициите – председател Димитър Тончев, УД „ДСК Управлеине на активи“ АД;
Правен комитет – председател Георги Малинов, УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД;
Комитет по финанси и счетоводство – председател Катина Пейчева, УД „ОББ Асет Мениджмънт“;
Комитет по маркетинг и реклама – председател Нели Петрова, УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД;
Комитет по международно сътрудничество – председател Даниел Ганев, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.