Председател, УС, комитети

Председател на Управителния съвет: Петко Кръстев – „УД ДСК Управление на активи“ АД

Главен секретар: Евгений Жичев

Управителен съвет:

 • „ДСК Управление на активи“ АД
 • „Експат Асет Мениджмънт“ АД
 • „Елана Фонд Мениджмънт“ АД
 • „Капман Асет Мениджмънт“ АД
 • „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
 • „Компас Инвест“ АД
 • „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
 • „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“
 • „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД
 • „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД
 • „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
 • „Скай Управление на активи“ АД
 • „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

Комитети:

 • Комитет по инвестиции – председател Димитър Тончев, УД „ДСК Управление на активи“ АД;
 • Правен комитет – председател Георги Малинов, УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД;
 • Комитет по финанси и счетоводство – председател Катина Пейчева, „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВЧ“;
 • Комитет по маркетинг и реклама – председател Наталия Петрова, УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД;
 • Комитет по международно сътрудничество – председател Даниел Ганев, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.