Награждаване на нови консултанти и брокери

На 10.06.2024 г., председателят на БАУД Наталия Петрова, заедно с Радослава Масларска, председател на БАЛИП, връчиха сертификатите на тазгодишните кандидати, успешно издържали изпита за инвестиционен консултант. Петър Джелепов, временно изпълняващ длъжността зам.-председател на инвестиционна дейност на КФН, връчи сертификатите на успешно преминалите изпита за брокер.

От 20-те успешни кандидати за инвестиционен консултант, 19 преминаха през подготвителното обучение, организирано от БАУД и БАЛИП, а от 10-те успешни кандидати за брокер, 9 също преминаха курса.

Пожелаваме на всички нови брокери и консултанти много успехи и вдъхновение в бъдещите им професионални начинания!