Документи ЕФАМА

Месечен бюлетин на ЕФАМА с ключови данни за фондовата индустрия

International Statistical Release Q1 2022 (pdf, 1.1 MiB)

Quarterly Statistical Release Q2 2021 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet (June 2021) (pdf, 403.8 KiB)

International Statistical Release Q2 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 07-2020 (pdf, 194.6 KiB)

Quarterly Statistical Release Q2 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 05-2020 (pdf, 205.0 KiB)

International Statistical Release Q1 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 04-2020 (pdf, 202.5 KiB)

Quarterly Statistical Release Q1 2020 (pdf, 1.7 MiB)

EFAMA Fact Sheet 03-2020 (pdf, 205.0 KiB)

EFAMA Marketing INSIGHTS May 2020 (pdf, 485.5 KiB)

EFAMA Fact Sheet 01-2020 (pdf, 206.1 KiB)