Документи ЕФАМА

Месечен бюлетин на ЕФАМА с ключови данни за фондовата индустрия

Quarterly Statistical Release Q3 2020 (pdf, 1.7 MiB)

International Statistical Release Q2 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 07-2020 (pdf, 194.6 KiB)

Quarterly Statistical Release Q2 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 05-2020 (pdf, 205.0 KiB)

International Statistical Release Q1 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 04-2020 (pdf, 202.5 KiB)

Quarterly Statistical Release Q1 2020 (pdf, 1.7 MiB)

EFAMA Fact Sheet 03-2020 (pdf, 205.0 KiB)

EFAMA Marketing INSIGHTS May 2020 (pdf, 485.5 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q4-2019 (pdf, 826.8 KiB)

EFAMA Fact Sheet 01-2020 (pdf, 206.1 KiB)

Quarterly Statistical Release Q4-2019 (pdf, 1.9 MiB)

EFAMA Fact Sheet 12-2019 (pdf, 208.3 KiB)

EFAMA Fact Sheet 10-2019 (pdf, 345.0 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q3-2019 (pdf, 842.8 KiB)

Quarterly Statistical Release Q3-2019 (pdf, 1.7 MiB)

EFAMA Fact Sheet 09-2019 (pdf, 348.1 KiB)

EFAMA Fact Sheet 08-2019.pdf (pdf, 350.3 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q2 2019 (pdf, 827.9 KiB)

EFAMA Fact Sheet 06-2019 (pdf, 310.6 KiB)

EFAMA Fact Sheet 04-2019 (pdf, 309.2 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q1-2019 (pdf, 830.6 KiB)

Quarterly Statistical Release Q1-2019 (pdf, 1.3 MiB)

EFAMA Fact Sheet 03-2019 (pdf, 310.8 KiB)

EFAMA Fact Sheet 02-2019 (pdf, 309.1 KiB)

EFAMA Fact Sheet 01-2019 (pdf, 309.0 KiB)