Документи ЕФАМА

Месечен бюлетин на ЕФАМА с ключови данни за фондовата индустрия

Quarterly Statistical Release Q2 2021 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet (June 2021) (pdf, 403.8 KiB)

Quarterly Statistical Release Q3 2020 (pdf, 1.7 MiB)

International Statistical Release Q2 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 07-2020 (pdf, 194.6 KiB)

Quarterly Statistical Release Q2 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 05-2020 (pdf, 205.0 KiB)

International Statistical Release Q1 2020 (pdf, 1.6 MiB)

EFAMA Fact Sheet 04-2020 (pdf, 202.5 KiB)

Quarterly Statistical Release Q1 2020 (pdf, 1.7 MiB)

EFAMA Fact Sheet 03-2020 (pdf, 205.0 KiB)

EFAMA Marketing INSIGHTS May 2020 (pdf, 485.5 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q4-2019 (pdf, 826.8 KiB)

EFAMA Fact Sheet 01-2020 (pdf, 206.1 KiB)

Quarterly Statistical Release Q4-2019 (pdf, 1.9 MiB)

EFAMA Fact Sheet 12-2019 (pdf, 208.3 KiB)

EFAMA Fact Sheet 10-2019 (pdf, 345.0 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q3-2019 (pdf, 842.8 KiB)

Quarterly Statistical Release Q3-2019 (pdf, 1.7 MiB)

EFAMA Fact Sheet 09-2019 (pdf, 348.1 KiB)

EFAMA Fact Sheet 08-2019.pdf (pdf, 350.3 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q2 2019 (pdf, 827.9 KiB)

EFAMA Fact Sheet 06-2019 (pdf, 310.6 KiB)

EFAMA Fact Sheet 04-2019 (pdf, 309.2 KiB)

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Q1-2019 (pdf, 830.6 KiB)

Quarterly Statistical Release Q1-2019 (pdf, 1.3 MiB)

EFAMA Fact Sheet 03-2019 (pdf, 310.8 KiB)

EFAMA Fact Sheet 02-2019 (pdf, 309.1 KiB)

EFAMA Fact Sheet 01-2019 (pdf, 309.0 KiB)