Най-важни стъпки преди първата Ви инвестиция

Въпрос: Кое е най-важното преди да започнете да инвестирате?

Преди да започнете да инвестирате е от съществено значение да определите ясно:

  • Вашите финансови цели и какво и желаете да постигнете с инвестициите си.
  • Вашата толерантност към риск. Имате ли способността да устоите спад от 5%, 10% или повече. Това ще помогне да определите рисковия профил на инвестициите Ви.
  • Вашият времеви хоризонт и кога очаквате да постигнете желаните резултати.

Тези фактори ще формират основата на Вашата инвестиционна стратегия и определението на подходящите финансови инструменти.

Важно е и да се има предвид произхода на свободните средства и по-точно, дали са от постоянен доход или еднократен (сделка, продажба на имущество, наследство), както и възможност за покриване на бъдещи непредвидени разходи като медицински прегледи или поддръжка на автомобил. Допълнителни фактори, като броят на зависими от вас лица (деца, възрастни родители) също трябва да бъде обмислен, преди да вложите парите си в инвестиции на финансовия пазар.

Следва да се информирате за различните възможности за инвестиране и колко активни желаете да бъдете при управлението на инвестициите си. Най-важното е да обмислите възможността за консултация с финансов съветник, който може да помогне в създаването на индивидуална стратегия, отговаряща на Вашите нужди и цели.