За четиранедесета поредна година БАЛИП и БАУД организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.
Обучението ще се проведе частично дистанционно и частично присъствено, като ще стартира на 11 март 2023 г., събота, и ще приключи на 30 април 2023 г., неделя Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, при допълнително заплащане, на пробен изпит на 6 май 2023 г., събота и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.
Курс 2023 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.
Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.
Вече има създадена традиция курсистите на БАЛИП и БАУД да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.
За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса” АД (БФБ). Първенците на изпитите пред КФН за брокери и инвестиционни консултанти ще бъдат наградени от БФБ, като ще е възможно да проведат и стажове в БФБ.
Записването ще става срещу подписан договор и преведена по банков път такса, като подробна информация относно банковите сметки може да се намери на сайтовете на двете асоциации: http://balip.com и https://baud.bg.
Обучението ще бъде проведено от следните лектори:
– Проф. Д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)
– Иван Димитров – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
– Петър Радков – Началник отдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
– Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС на БАУД и Председател на Правния комитет на БАУД.

Подробности за регистрацията, може да намерите на страница Курсове.