Какво е договорен (взаимен) фонд и какво прави с вашите пари?

Какво е договорен (взаимен) фонд и какво прави с вашите пари?

Това е продукт за управление на част от вашите спестявания или свободни средства.  Влагате парите си чрез покупка на дялове от съответния фонд, а той, от своя страна, инвестира набраните средства в различни финансови инструменти (депозити, различни облигации, акции), за да увеличи стойността на първоначално вложените пари.  Основната разлика между различните фондове се състои точно в това – къде (в какви инструменти) влагат набраните средства.

Къде влага парите договорния фонд?

В различни финансови инструменти. Такива са: депозитите, различни видове облигации (държавни, общински, корпоративни), различни акции. Всеки конкретен фонд влага средствата във финансови инструменти при определени пропорции и ограничения, съгласно правилата за инвестиране, описани в Проспекта и другите документи на фонда. Различните пропорции и финансови инструменти определят възможностите за печалба и рисковия профил на конкретния фонд.