Forex Forum Investor.BG

В края на тази седмица, на 22 ноември в хотел „Шератон“ в София ще се проведе второто издание на единствената по рода си специализирана конференция за валутна търговия и инвестиции на българския пазар и в региона Forex Forum Investor.BG. Конференцията се организира в партньорство с Асоциациите на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и управляващите дружества (БАУД), както и Българска фондова борса – София. Освен панела за валутна търговия и форекс стратегии, който предизвика значителен интерес по време на първото издание през ноември 2012 г., конференцията ще отдели специално внимание на институционални инвеститори и корпоративни клиенти. Сред дискутираните теми ще бъдат инвестициите и управлението на валутни операции. Началото на панела за институционални инвеститори и корпоративни клиенти ще даде председателят на Надзорния съвет на Инвестор.БГ АД Апостол Апостолов, чието изказване ще бъде отправна точка на предстоящата дискусия. Апостолов ще направи исторически преглед на развитието на комуникацията както между отделните организации, така и между бизнеса и държавата. Панелът за институционални инвеститори и корпоративни клиенти ще бъде разделен на две основни дискусии. Първата ще засяга темата с борсово търгувани инструменти (ЕТF). Участие ще вземат изпълнителният директор на БФБ – София Иван Такев, който ще даде насока на предстоящия диалог, Петко Вълков от Конкорд Асет Мениджмънт и Никифор Джуров от Adamant Capital Partners. Дискусията обещава да засегне както много от специфичната проблемна тематика, така и противоречивите частни казуси, които се формират от законодателните изменения. Интерес ще предизвика и обсъждането на федерализирането на надзора и ролята на българските регулаторни органи. Вторият, и несъмнено предизвикващ по-голям интерес, дискусионен панел ще събере още по-широк кръг от експертни мнения. Към Апостол Апостолов и Петко Вълков ще се присъединят още Васил Велев от АИКБ, Васил Големански от БФБ – София, Ангел Рабаджийски от БАЛИП и представител на БДА. Дискусията ще излезе извън рамките на борсово търгуваните инструменти, като ще се фокусира върху новите функции на Централен депозитар, както и върху Закона за колективните инвестиционни схеми – неговата роля, новите структури и играчи. Ще бъде засегнат и въпроса с режима за разпореждане с активите на публичните дружества и обратното изкупуване на акции и търговите предложения. Очаква се също да бъде поставен въпроса за различно данъчно третиране на ЕТF, както и върху възможността за „отпушване“ на паричния пазар в страната. Важен акцент ще бъде и участието на най-сериозния играч на финансовите пазари – Bloomberg. Forex Forum Investor.BG е уникално събитие за инвестиционната общност в България. За повече информация: forexforum.investor.bg Членовете на БАЛИП И БАУД могат да използват при регистрация цена с отстъпка 20% (за членове на клуб Investor.bg) За контакт: forexforum@investor.bg; тел: +359 2 812 9 831, 812 9 842