Покана за участие в семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”

В сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, ще се проведе семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”. Семинарът за служители на управляващите дружества ще се проведе на 12 май 2015 г., вторник, от 10:00 часа.
Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към Държавна агенция „Национална сигурност” и служители на КФН. Продължителността на семинара е три часа. Поради ограничения брой места, може да участва по едно лице, служител на поднадзорно дружество.
Заявка за участие в семинара поднадзорните лица следва да направят до 30.04.2015 г. включително, с изпращане на уведомление по електронната поща на адрес vasileva_a@fsc.bg, в което да се посочи наименованието на дружеството – участник, както и имената на служителя, който ще присъства. В същия срок и на същия адрес могат да бъдат изпращани предварителни въпроси, които да бъдат разгледани в хода на семинара.