Интересът към инвестиции във взаимни фондове в Европа нараства

 

На 30 милиарда евро възлизат нетните инвестиции в Европейските взаимни фондове, според данни от статистически доклад на Европейската Асоциация на Фонд Мениджърите (EFAMA) за второто тримесечие на 2009 г. „Този факт затвърждава положителният интерес към инвестициите във взаимни фондове от началото на годината”, се казва още в доклада на EFAMA. Нетните инвестиции в Европейските агресивни, консервативни и балансирани взаимни фондове възлизат на 60 милиарда евро за същия период, в сравнение с първите три месеца на годината, когато общият им размер е бил 18 милиарда евро. Единствено фондовете на паричния пазар (т. нар. Money market funds) отчитат намаление в активите си поради пренасочване средствата на инвеститорите към агресивните и балансирани фондове.

Така, само за периода април – юни т.г., нетните активи на Европейските взаимни фондове са нараснали с 7,4% достигайки 4, 788 милиарда евро към края на месец юни. Предвид печалбите реализирани на пазара на акции, агресивните фондове бележат най-голямо увеличение на нетните активи от 204 милиарда евро, което представлява нарастване от 19%.

Взаимните фондове в 15 от държавите – членки на EFAMA ( от общо 26 членове) са увеличили активите си през първите 6 месеца на 2009 г., като във Финландия, Лихтенщайн, Норвегия, Румъния, Швеция, Турция и Великобритания нарастването на активите на фондовете е било повече от 10%.

От началото на тази година до края на юни, активите на взаимните фондове в Европа отчитат нарастване с 5,4% или с 246 милиарда евро. Свежите пари, инвестирани във взаимните фондове през т.г. представляват 2% от активите на фондовете към края на 2008г.

Нетни продажби = Продажби – Обратни изкупувания

Нетни активи = Активи – Задължения