БАУД проведе редовното си общо събрание

На 15.06.2017 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Общото събрание прие годишния отчет за дейността годишния финансов отчет за 2016 г. на (БАУД, прграма за дейността и другите документи на Асоциацията.

За членове на Управителния съвет на БАУД бяха избрани следните управляващи дружества: „Астра асет мениджмънт“ АД, „ДСК Управление на активи“ АД, „Експат Асет Мениджмънт“ АД, „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, „Златен Лев Капитал“АД, „Капман Асет Мениджмънт” АД, „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, „Компас Инвест” АД, „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, „ОББ Асет Мениджмънт” ЕАД, „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, „Скай Управление на активи” АД и „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД.

Общото събрание също така обсъди и набеляза мерки за популяризиране и увеличаване прозрачността на фондовата индустрия.