БАУД и БАЛИП с висок принос в изграждането на високо квалифицирани специалисти

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) съвместно с Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират за дванадесета поредна година курсове за подготовка на кандидати, които се явяват на изпити пред Комисията за финансов надзор (КФН) за правоспособността за брокери и инвестиционни консултанти. Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.

Тази година на 13 октомври Българска фондова борса (БФБ)  награди с грамоти и даде финансов стимул на отлично представилите се на изпитите на КФН за брокери и инвестиционни консултанти – Деян Иванов, Кристияна Савова и Панайот Пощов. В церемонията по награждаването участваха още Мария Филипова – заместник-председател на КФН, Петко Кръстев – председател на БАУД и Радослава Масларска – председател на БАЛИП.

Приносът на двете асоциации БАУД и БАЛИП за развитие на капиталовия пазар и изграждане на високо квалифицирани специалисти ще продължи и през следващите години като целта е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да вдигат доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.