Устойчивото инвестиране обяснено с 9 въпроса от EFAMA

Според последните данни на „Българска народна банка“ през периода септември 2022 година – септември 2023 година, нетните активи, управлявани на българския взаимни фондове, отбелязват ръст от 9.7%, достигайки 2.9 милиарда лева. Инвестициите, направени от българските граждани, съставляват 3% от общите депозити. От тях, 58% предпочитат да инвестират в акции, 27% се насочват към облигации, а 15% от инвеститорите избират смесени и балансирани фондове за своите вложения .По статистика на Българската народна банка (БНБ), разпределението на активите на местните инвестиционни фондове към 30 септември 2023 година е общо 2902.5 милиарда лева. Това разпределение включва:

  • Фондове, инвестиращи в акции: 1698.6 милиарда лева.
  • Фондове, инвестиращи в облигации: 798.3 милиона лева.
  • Балансирани фондове, фондове, инвестиращи в недвижими имоти и други: 405.6 милиона лева.

Депозитите на домакинствата и неправителствени организации с нестопанска цел (НТООД) към септември 2023 година възлизат на 76.460 милиарда лева

Презентация за устойчивото инвестиране, обяснено с 9 въпроса от EFAMA (PDF, 4МB)