Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.05.2010
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
13.16 % 2.07 % 6.06 % 13.21 % 13557949.54 BGN 23.7419 BGN 13.11.2019
Бележки към емисията
www.ubbam.bg