Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Дф Актива Високодоходен
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.36 % -11.89 % 5.52 % 5.84 % 36189171.27 BGN 1.7101 BGN 20.10.2021
Бележки към емисията
activabg.com
Back to Top