Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Дф Актива Високодоходен
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.11.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.57 % -10.46 % 1.73 % 5.83 % 53077298.04 BGN 1.7934 BGN 31.05.2023
Бележки към емисията
activabg.com