Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


ДФ ДСК Глобални защитни компании
Тип: Mixed conservative | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.03.2008
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-10.02 % -1.85 % -10.65 % 15.1 % 654330.46 BGN 0.79127 BGN 17.09.2020
Бележки към емисията
www.dskam.bg