Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
4.57 % 0.86 % 9.24 % 6.37 % 63719395.6 BGN 1.1807 BGN 20.06.2024
Бележки към емисията
www.efam.bg