Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.1 % 0.85 % 3.39 % 5.33 % 62893259.4 BGN 1.1672 BGN 01.06.2023
Бележки към емисията
www.efam.bg