Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.14 % 0.58 % 1.16 % 5.11 % 57570346.65 BGN 1.1098 BGN 04.10.2022
Бележки към емисията
www.efam.bg
Back to Top