Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


БТФ ЕФ Принсипал ETF
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 12.09.2005
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-3.94 % 0.49 % -0.79 % 6.25 % 59176518.64 BGN 1.0982 BGN 28.11.2023
Бележки към емисията
www.efam.bg