Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-6.13 % 0.4 % -8.12 % 5.96 % 5044089.3 EUR 1.0639 EUR 04.10.2022
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
Back to Top