Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.16 % 0.9 % 0.5 % 1.62 % 5170310.07 EUR 1.1167 EUR 12.09.2019
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu