Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.6 % 1.27 % 3.3 % 4.24 % 5909844.66 EUR 1.1909 EUR 25.02.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu