Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ
Тип: Bond fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-1.04 % 0.42 % -5.56 % 7.19 % 5066672.67 EUR 1.0685 EUR 26.01.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu