Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Финанси
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 02.05.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.3 % -4.28 % 13.33 % 11.62 % 1927234.92 BGN 0.4794 BGN 21.02.2024
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg