Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


СКАЙ Нови Акции
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 22.05.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.01 % 0.26 % 17.27 % 5.86 % 10650088.41 BGN 1.0469 BGN 28.11.2023
Бележки към емисията
www.skyfunds.bg