Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 233790.49 BGN 10.1383 BGN 29.05.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg