Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
8.49 % 12.06 % 12.12 % 8.68 % 358566.27 BGN 11.3712 BGN 20.05.2024
Бележки към емисията
www.capman.bg