Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг"
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 04.04.2023
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.83 % n/a n/a 0 % 274578.3 BGN 10.1828 BGN 27.11.2023
Бележки към емисията
www.capman.bg