Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 33826490.56 BGN 1 BGN 02.12.2022
Бележки към емисията
www.concord-am.bg
Back to Top