Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.11.2022
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
0.12 % 1.73 % 1.52 % 8.09 % 101205263.11 BGN 1026.7485 BGN 12.07.2024
Бележки към емисията
www.concord-am.bg