Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-23.14 % -0.18 % -18.57 % 14.67 % 4231416.16 USD 81.3557 USD 04.10.2022
Бележки към емисията
www.elana.net
Back to Top