Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-15.45 % -0.16 % n/a 0 % 4626334.51 USD 89.5014 USD 20.05.2022
Бележки към емисията
www.elana.net
Back to Top