Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
11.34 % 0.38 % 16.45 % 10.05 % 5173566.78 USD 101.0615 USD 11.07.2024
Бележки към емисията
www.elana.net