Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД


ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Тип: Mixed - balanced | Валута: USD | Дата на публично предлагане: 01.10.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a 3.35 % n/a 0 % 326504.77 USD 103.3537 USD 21.10.2021
Бележки към емисията
www.elana.net
Back to Top