Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


НДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4”
Тип: Mixed - balanced | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 13.09.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 4.42 % 3574313.2 BGN 1.03126 BGN 20.06.2024
Бележки към емисията
www.dskam.bg