Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a 0.8 % n/a 0 % 36049442.99 BGN 10.0137 BGN 24.09.2021
Бележки към емисията
strategia-asset.com
Back to Top