Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


НДФ Динамик
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.07.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 38561656.29 BGN 10.7116 BGN 01.07.2022
Бележки към емисията
strategia-asset.com
Back to Top