Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД


НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 15.06.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.29 % -0.29 % n/a 0 % 5594456.31 BGN 0.99706 BGN 21.10.2021
Бележки към емисията
www.dskam.bg
Back to Top