Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ


OББ ЕксперИйз Дефанзивен Балансиран (евро)
Тип: Mixed - balanced | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 05.03.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 32534582.18 EUR 9.5054 EUR 01.12.2022
Бележки към емисията
www.ubbam.bg
Back to Top