Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: EUR | Дата на публично предлагане: 02.02.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 599170.94 EUR 0.9822 EUR 21.10.2021
Back to Top