Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД


Expat Gold
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 19.04.2021
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
n/a n/a n/a 0 % 543103.03 BGN 0.9875 BGN 23.07.2021
Back to Top