Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ ПРАЙМ АСЕТС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 26.10.2007
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.21 % -0.15 % 2.5 % 4.03 % 60419905.46 BGN 0.9809 BGN 07.07.2020