Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 00.00.0000
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.55 % 7.11 % 8.05 % 7.63 % 4745391.26 BGN 0.7973 BGN 12.09.2019
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu