Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
6.47 % 0.05 % 7.75 % 8.83 % 47910734.36 BGN 1.0033 BGN 28.11.2023
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu