Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ ПЛЮС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 24.09.2019
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1.72 % 6.18 % 3.55 % 5.06 % 5271003.29 BGN 0.8856 BGN 21.10.2021
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu
Back to Top