Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.44 % 4.34 % -0.31 % 3.74 % 40688851.38 BGN 12.4961 BGN 19.10.2021
Бележки към емисията
www.capman.bg
Back to Top