Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ДФ С-МИКС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 21.07.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
3.31 % 4.86 % 8.51 % 11.77 % 47519427.8 BGN 14.5872 BGN 09.07.2024
Бележки към емисията
www.capman.bg