Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.19 % 1.26 % 7.98 % 9.08 % 3518945.92 BGN 10.4851 BGN 22.01.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg