Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Дивидент
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-11.08 % -1.46 % -9.64 % 26.94 % 4286262.02 BGN 9.3416 BGN 02.12.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg