Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
9.5 % -0.32 % -8.11 % 16.37 % 3317349.67 BGN 9.8903 BGN 19.09.2019
Бележки към емисията
www.ubbam.bg