Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Растеж
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 11.04.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-14.16 % -2.86 % -14.1 % 26.66 % 2631933.18 BGN 8.9055 BGN 07.04.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg