Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-4.13 % -1.15 % -1.86 % 22.94 % 1986996.28 BGN 9.4947 BGN 25.09.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg