Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
15.19 % -0.57 % 8.37 % 11.15 % 2188484.37 BGN 9.7949 BGN 20.11.2019
Бележки към емисията
www.ubbam.bg