Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-9.15 % -2.44 % -7.64 % 21.57 % 1887194.45 BGN 8.9967 BGN 07.07.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg