Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


ОББ Глобал Детски Фонд
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 31.03.2016
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-17.13 % -4.79 % -12.79 % 19.97 % 1696937.4 BGN 8.2071 BGN 07.04.2020
Бележки към емисията
www.ubbam.bg