Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

КОМПАС ИНВЕСТ АД


ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 01.04.2014
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
13.59 % 5.57 % 29.52 % 14.75 % 2588603.34 BGN 1.7331 BGN 23.05.2024
Бележки към емисията
www.compass-invest.eu