Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ EАД


ДФ Юг Маркет Максимум
Тип: Equity fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 18.09.2006
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.45 % 3.26 % 5.67 % 4.69 % 48743686.53 BGN 1.7683 BGN 20.06.2024
Бележки към емисията
www.ugmarket.com