Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
-0.25 % -3.88 % 1.1 % 2.02 % 1715511 BGN 690 BGN 20.05.2022
Бележки към емисията
www.trend-am.com
Back to Top