Котировки

Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
1 % -3.47 % 0.64 % 2.04 % 1753641.7 BGN 701.3258 BGN 26.01.2023
Бележки към емисията
www.trend-am.com