Свали Excel
Дата:
Котировки за период от:
до:

ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД


Тренд Фонд Консервативен
Тип: Money market fund | Валута: BGN | Дата на публично предлагане: 07.01.2013
Доходност от началото на годината Доходност от дата на пуб. предлагане Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение Нетна стойност на активите Нетна стойност на дял Валидно за дата
2.29 % -4.41 % 6.85 % 3.38 % 1484491 BGN 688.3537 BGN 15.04.2021
Бележки към емисията
www.trend-am.com