Обратна връзка – данни за нови акунти

Инструкции за логване в обновената плагформа, ще бъдат изпратени до потребителите подали данни чрез формата.

При въпроси, може да се свържете с Евгений Жишев, Главен секретар на БАУД – jichev@baud.bg или +359 895 799 585.

Заявка за нови акаунти