Посещение в Бълария на г-н Петер де Профт (EFAMA)

На 5 и 6 юли т.г. по покана на БАУД на посещение в България беше Генералният директор на Европейската асоциация на управляващите дружества (EFAMA) г-н Петер де Профт. Г-н де Профт проведе среща с Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), на която бяха обсъдени основните предизвикателства, стоящи пред бизнеса по инвестиционен мениджмънт … още

Становище на Правния комитет към БАУД с БАНКИТЕ-ДЕПОЗИТАРИ

1. Относно определянето на предмета на договора: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а БАНКАТА–ДЕПОЗИТАР се задължава да извършва срещу възнаграждение депозитарно обслужване на ФОНДА като: а) съхранява паричните средства на ФОНДА; б) съхранява наличните финансови инструменти, притежавани от ФОНДА; в) води безналичните финансови инструменти, притежавани от ФОНДА, към подсметка на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР в “Централен депозитар” АД, БНБ или в … още

БАУД прекрати членството на УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД в Асоциацията

БАУД прекрати членството на УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД в Асоциацията. Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) изключи от своите редици УД ”Стандарт Асет Мениджмънт” АД по предложение на Комисията по етика при БАУД. Причина за решението, взето на проведено на 24.11.2011 г. извънредно общо събрание на Асоциацията, е нарушаването на Етичния кодекс от страна … още

Бизнесът в услуга на бизнеса

За втора поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението стартира на 13 октомври тази година под мотото … още

Петко Кръстев е новият председател на БАУД

Редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) прие отчетните документи и насоките за дейността на БАУД, като избра и нов Управителен съвет на Асоциацията на асет мениджърите в България. Новият състав на УС на БАУД включва следните членове: „Астра Асет Мениджмънт“, „Бенчмарк Асет Мениджмънт“, „ДСК Управление на активи“, „Елана Фонд Мениджмънт“, … още

Стоян Тошев бе преизбран за член на борда на директорите на ЕФАМА

На 17 юни тази година в Люцерн, Швейцария, се състоя редовното годишно Общо събрание на ЕФАМА (European Fund and Asset Management Association) – Европейската асоциация на управляващите дружества. На събранието бяха приети годишен доклад за дейността на ЕФАМА, годишен финансов отчет, както и бюджет за 2011 г. Членовете на асоциацията избраха нов президент на ЕФАМА … още

Управляващите дружества – срещу плановете за прехвърляне активите на ППФ към НОИ

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) посреща с тревога плановете за прехвърляне на активите на професионалните пенсионни фондове (ППФ) към Националния осигурителен институт. Считаме, че подобни действия биха подкопали не само съществуването на пенсионната система, без да разрешат проблемите, стоящи пред пенсионното осигуряване като цяло, но биха поставили под въпрос съществуването и на капиталовия пазар … още

Лятно училище „Анализ на финансови отчети и управление на портфейли”

Лятното училище е инициатива на Фондация „Буров“, израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Създадено през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор и индустрията. Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в … още

EFAMA стартира нов портал за обработка паспорти на фондове

Европейската Асоциация на Фонд Мениджърите (EFAMA) анонсира откриването на нов портал, който ще служи за централизирана обработка на паспорти на фондове и ще бъде на разположение на асет мениджмънт индустрията чрез сайта на асоциацията. Порталът представлява централизирана точка за достъп към всички съществуващи паспорти за обработка на фондове или така наречените FPPs (Fund Processing Passports). … още