Новини

 • 10 години БАУД

  Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) отбелязва 10 годишен юбилей от учредяването си. За тези 10 години БАУД се утвърди като авторитетна представителна организация на фондовата индустрия в България. Асоциацията е автор на бизнес правила и добри практики, както и на множество инициативи за развитие на капиталовия пазар в страната, включително за мащабни промени в […]

 • Във връзка с проведена среща с КФН

  Във връзка с проведена на 26.01.2015 г. среща с Комисията за финансов надзор, Управителният съвет на БАУД на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Устава на БАУД взе решение поради важността на поставените на срещата въпроси, те да бъдат обсъдени на Общото събрание на Асоциацията

 • Представители на бизнеса и инвестиционната общност изложиха общата си позиция в писмо до премиера и представители на изпълнителната власт

  гр. София, 28 януари 2015 – Шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални участници на капиталовия пазар – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите […]

 • Изчисляване на реалната доходност на универсалните пенсионни фондове

  Във връзка със зачестилите в електронните и печатните медии твърдения относно отрицателната реална доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ), по молба на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), финансовите експерти на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), съвместно с тези на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), направиха независими изчисления относно: […]

 • Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ относно намеренията на правителството, внесените в Народното събрание предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване

  От името на членовете ни и като представителни професионални организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в […]