Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери – информация за банкови сметки

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението стартира на 5 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете … още

За четвърта поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Обучението стартира на 5 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е … още

ОТВОРЕНО ПИСМО – позиция на инвестиционната общност относно въвеждането на данък върху капиталовата печалба

От името на членовете ни и като представителни професионални организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в … още

Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери – информация за записване и банкови сметки

Обучението стартира на 09 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации. Цените на обучението са в размер на 590 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (64 часа по 45 минути) и 450 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 … още

За трета поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението стартира на 9 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете … още

Посещение в Бълария на г-н Петер де Профт (EFAMA)

На 5 и 6 юли т.г. по покана на БАУД на посещение в България беше Генералният директор на Европейската асоциация на управляващите дружества (EFAMA) г-н Петер де Профт. Г-н де Профт проведе среща с Управителния съвет на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), на която бяха обсъдени основните предизвикателства, стоящи пред бизнеса по инвестиционен мениджмънт … още

Становище на Правния комитет към БАУД с БАНКИТЕ-ДЕПОЗИТАРИ

1. Относно определянето на предмета на договора: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а БАНКАТА–ДЕПОЗИТАР се задължава да извършва срещу възнаграждение депозитарно обслужване на ФОНДА като: а) съхранява паричните средства на ФОНДА; б) съхранява наличните финансови инструменти, притежавани от ФОНДА; в) води безналичните финансови инструменти, притежавани от ФОНДА, към подсметка на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР в “Централен депозитар” АД, БНБ или в … още

БАУД прекрати членството на УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД в Асоциацията

БАУД прекрати членството на УД “Стандарт Асет Мениджмънт” АД в Асоциацията. Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) изключи от своите редици УД ”Стандарт Асет Мениджмънт” АД по предложение на Комисията по етика при БАУД. Причина за решението, взето на проведено на 24.11.2011 г. извънредно общо събрание на Асоциацията, е нарушаването на Етичния кодекс от страна … още

Бизнесът в услуга на бизнеса

За втора поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението стартира на 13 октомври тази година под мотото … още