Новини

 • Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери

  Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението ще бъде проведено от следните лектори: – Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант; – Надя Неделчева, CFA – Портфолио […]

 • Свиква се редовното годишно общо събрание на БАУД

  На 10.06.2015 г., сряда, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 • Покана за участие в семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”

  В сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, ще се проведе семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”. Семинарът за служители на управляващите дружества ще се проведе на 12 май 2015 г., вторник, от 10:00 часа. Лектори ще бъдат експерти […]

 • 10 години БАУД

  Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) отбелязва 10 годишен юбилей от учредяването си. За тези 10 години БАУД се утвърди като авторитетна представителна организация на фондовата индустрия в България. Асоциацията е автор на бизнес правила и добри практики, както и на множество инициативи за развитие на капиталовия пазар в страната, включително за мащабни промени в […]

 • Във връзка с проведена среща с КФН

  Във връзка с проведена на 26.01.2015 г. среща с Комисията за финансов надзор, Управителният съвет на БАУД на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Устава на БАУД взе решение поради важността на поставените на срещата въпроси, те да бъдат обсъдени на Общото събрание на Асоциацията