Новини

 • Курсове за Инвестиционни консултанти и брокери

  Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

 • Съобщение за извънредно ОС на БАУД

  На 28.09.2016 г., сряда, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе извънреддон Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 • Общо събрание на БАУД, 10.05.2016

  На 10.05.2016 г., вторник, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 • Обучение “Third Generation Asset Allocation”

  На 12 май (четвъртък) 2016 г. ще се проведе обучение по въпросите на третото поколение насочване на инвестиции и разпределение на инвестираните активи (Introduction to Third Generation Asset Allocation). Приложена е програма с темите на курса.

 • Семинар „Финансиране на тероризъм“

  На 26 април 2016 г., ще се проведе семинар на тема „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ОНН и ЕС. Индикатори за разпознаване”.