Новини

 • Общо събрание на БАУД, 10.05.2016

  На 10.05.2016 г., вторник, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 • Обучение “Third Generation Asset Allocation”

  На 12 май (четвъртък) 2016 г. ще се проведе обучение по въпросите на третото поколение насочване на инвестиции и разпределение на инвестираните активи (Introduction to Third Generation Asset Allocation). Приложена е програма с темите на курса.

 • Семинар „Финансиране на тероризъм“

  На 26 април 2016 г., ще се проведе семинар на тема „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ОНН и ЕС. Индикатори за разпознаване”.

 • Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери

  Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението ще бъде проведено от следните лектори: – Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант; – Надя Неделчева, CFA – Портфолио […]

 • Свиква се редовното годишно общо събрание на БАУД

  На 10.06.2015 г., сряда, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).