Обучение „Third Generation Asset Allocation“

На 12 май (четвъртък) 2016 г. ще се проведе обучение по въпросите на третото поколение насочване на инвестиции и разпределение на инвестираните активи (Introduction to Third Generation Asset Allocation). Приложена е програма с темите на курса.

още

Семинар „Финансиране на тероризъм“

На 26 април 2016 г., ще се проведе семинар на тема „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ОНН и ЕС. Индикатори за разпознаване”.

още

Курсове за подготовка на инвестиционни консултанти и брокери

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти. Обучението ще бъде проведено от следните лектори: – Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант; – Надя Неделчева, CFA – Портфолио … още

Свиква се редовното годишно общо събрание на БАУД

На 10.06.2015 г., сряда, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

още

Покана за участие в семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”

В сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), находяща се на адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, ще се проведе семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”. Семинарът за служители на управляващите дружества ще се проведе на 12 май 2015 г., вторник, от 10:00 часа. Лектори ще бъдат експерти … още

10 години БАУД

Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) отбелязва 10 годишен юбилей от учредяването си. За тези 10 години БАУД се утвърди като авторитетна представителна организация на фондовата индустрия в България. Асоциацията е автор на бизнес правила и добри практики, както и на множество инициативи за развитие на капиталовия пазар в страната, включително за мащабни промени в … още

Във връзка с проведена среща с КФН

Във връзка с проведена на 26.01.2015 г. среща с Комисията за финансов надзор, Управителният съвет на БАУД на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Устава на БАУД взе решение поради важността на поставените на срещата въпроси, те да бъдат обсъдени на Общото събрание на Асоциацията

Представители на бизнеса и инвестиционната общност изложиха общата си позиция в писмо до премиера и представители на изпълнителната власт

гр. София, 28 януари 2015 – Шест асоциации на работодатели, емитенти и професионални участници на капиталовия пазар – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите … още

Изчисляване на реалната доходност на универсалните пенсионни фондове

Във връзка със зачестилите в електронните и печатните медии твърдения относно отрицателната реална доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ), по молба на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), финансовите експерти на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), съвместно с тези на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), направиха независими изчисления относно: … още

Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ относно намеренията на правителството, внесените в Народното събрание предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване

От името на членовете ни и като представителни професионални организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в … още