EFAMA стартира нов портал за обработка паспорти на фондове

efma_logoЕвропейската Асоциация на Фонд Мениджърите (EFAMA) анонсира откриването на нов портал, който ще служи за централизирана обработка на паспорти на фондове и ще бъде на разположение на асет мениджмънт индустрията чрез сайта на асоциацията. Порталът представлява централизирана точка за достъп към всички съществуващи паспорти за обработка на фондове или така наречените FPPs (Fund Processing Passports).
FPP е кратък, самостоятелен и изцяло хармонизиран документ, съдържащ основната „оперативна” информация, която дистрибуторите на фондове трябва да предоставят за своите колективни инвестиционни схеми, с цел да бъде улеснено тяхното търгуване. Документът няма за цел да предостави на инвеститорите най-важната информация, която те трябва да получат преди да инвестират в колективна инвестиционна схема. Ето защо паспортът има различно предназначение от това на краткия проспект например.
FPP порталът на EFAMA може, образно казано, да се разглежда нещо като супермаркет на фондове, в който търговията се извършва по каталог. Достъп до данните имат дистрибутори на фондове и управляващи дружества. Управляващите дружества могат да използват данните за проучвания и анализи, както и с оглед инвестиции в дялове на колективни инвестиционни схеми, чиито паспорти са качени в портала.
Порталът е разработен съобразно гледната точка и в помощ на всички заинтересовани професионални играчи, участващи в оперативните аспекти на дистрибуцията на колективни инвестиционни схеми – инвестиционни посредници, упрвaляващи дружества, портфолио мениджъри, агенти-дистрибутори, попечители, трансферни агенти/регистри, и др.
„Стартирането на FPP портала е важна фундаментална стъпка, направена от Асоциацията”, сподели Жан-Батист де Франсоа, президент на EFAMA. Тя е плод на продължаващите усилия в посока укрепване стандартите на индустрията в полза на инвеститорите. Фонд мениджърите, особено транс граничните фонд групи, трябва да бъдат проактивни в подкрепата на тази инициатива, защото по този начин ще допринесат за опростяването на процеса на покупка на фондове, както и ще отговорят адекватно на апела на Европейската комисия за намаляване цената на обработка на паспорти.
Участието на EFAMA в създаването на FPP портала е движено от отдаденоста на Асоциацията към каузата за приемането му от страна на всички участници, въвлечени в обработката на паспорти, както на местния, така и на транс граничните пазари. Тази междинна, подкрепяща цел ще подпомогне стратегическата цел на EFAMA – да промотира създаването на ефективен общ европейски пазар на колективни инвестиционни схеми и да подсили конкуренцията в сектора в посока цена и качество на предоставяните услуги.
Членовете на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) също ще имат възможност да се възползват от функционалността на портала. За управляващите дружества той ще даде възможност да предоставят по-качествена услуга, правейки по-лесно подаването на поръчки, ще подпомогне ускоряването на процеса по обработка на заявки, както и не на последно място ще редуцира цената му.
Европейската Асоциация на Фонд Мениджърите (EFAMA) е представителна асоциация на европейската фонд мениджмънт индустрия. EFAMA представлява чрез своите 26 члена – асоциации и 44 корпорации, активи за приблизително 11 трилиона евро, 6.8 от които са управлявани от близо 53 000 колективни инвестиционни схеми по данни от края на 2009 год.