Стратегия за развитие на Българския капиталов пазар

На свое заседание на 17 ноември 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар. В документа са посочени мерки, обвързани с конкретни срокове, които трябва да доведат до положителен ефект върху капиталовия пазар у нас.

Може да изтеглите и прочетете пълния текст на стратегията.