Стоян Тошев бе преизбран за член на борда на директорите на ЕФАМА

На 17 юни тази година в Люцерн, Швейцария, се състоя редовното годишно Общо събрание на ЕФАМА (European Fund and Asset Management Association) – Европейската асоциация на управляващите дружества.

На събранието бяха приети годишен доклад за дейността на ЕФАМА, годишен финансов отчет, както и бюджет за 2011 г. Членовете на асоциацията избраха нов президент на ЕФАМА за срок от 2 години – Клод Кремер (Claude Kremer), досегашен вицепрезидент на ЕФАМА и председател на АЛФИ – Люксембургската асоциация на фондовата индустрия. За вицепрезиденти на ЕФАМА бяха приети кандидатурите на Кристиан Дарня (Christian Dargnat), изпълнителен директор на управляващото дружество „БНП Париба Асет Мениджмънт” и Масимо Тозато (Massimo Tosato), изпълнителен вицепрезидент на Шродърс.

На събранието също така бе избран нов Борд на директорите на ЕФАМА с двугодишен мандат. Представител на България в него е г-н Стоян Тошев. ЕФАМА прие и 15 нови корпоративни и 18 асоциирани членове, а на асоциацията на управляващите дружества на Малта беше предоставен статут на наблюдатели.

В момента в ЕФАМА са представени 27 национални асоциации на управляваши дружества и 56 корпоративни члена. Чрез своите членове асоциацията представлява бизнеса по инвестиционен мениджмънт в Европа с активи под управление към края на 2010 г. в размер на 14 трилиона евро, от които 8 трилиона евро са активите на близо 53 000 инвестиционни фондове.
Беше също така избран одитор на ЕФАМА (PriceWaterhouse Coopers). Приеха се и основните приоритети на дейността на ЕФАМА през 2011 г.

Асоциацията и нейното ново ръководство си поставят задачите да работят за утвърждаване на високо ниво на защита на инвеститорите, укрепване на единния пазар на услугите по инвестиционен мениджмънт и уеднаквяване на третирането на различните конкуриращи се спестовни и инвестиционни продукти, както и засилване на конкурентоспособността на фондовия бизнес.